Flevoland wordt door veel buitenlanders en Nederlanders gezien als een ideale provincie om te recreëren. Iedereen volgt zo zijn eigen interesses naar deze jongste provincie van Nederland, bijvoorbeeld naar het voormalig Zuiderzee eiland: Schokland. Ook de Orchideeën Hoeve en Walibi World trekken veel mensen. Maar hoe is deze provincie eigenlijk ontstaan? In deze blog nemen we je in vogelvlucht mee door de tijd.

Wanneer is Flevoland ontstaan?

Flevoland is ontstaan toen de Zuiderzee drooggelegd werd. Deze zee droogleggen duurde ongeveer 75 jaar, een behoorlijk tijd, maar het was ook een bijzonder grote klus. In 1932 werd de Afsluitdijk gedicht, waarmee een einde kwam aan de Zuiderzee. Vanaf nu had Nederland het IJsselmeer en grensde aan de Noordzee. Het hele droogleggingsproject ging in fases, waarbij er steeds meer water drooggelegd werd. In 1942 valt de Noordoostpolder droog, waarvan het grootste deel ligt in Flevoland. Dit was het moment dat Schokland, eerst een eiland in de Zuiderzee, volledig werd omgeven door land. Zo werd het een eiland zonder zee. Zuidelijk Flevoland is vanaf 1968 droogkomen te staan. Vanaf dat moment is het mogelijk om het land in te gaan delen. Diverse delen van de polder krijgen hun bestemming, zo worden met de tijd Dronten, Zeewolde, Lelystad en Almere geboren.

Hoe komt Flevoland aan zijn naam?

Flevoland komt van Lacus Flevo, wat Flevomeer betekent. Dit was een meer dat al in de Romeinse tijd bestond. De Romeinse geograaf Pomponius Mela beschrijft het meer in zijn De Chorographia uit het jaar 44 na Christus. In deze bron beschrijft hij dat de noordelijke tak van de Rijn uiteindelijk zich verbreedt tot het meer Flevo. In dit meer bevindt zich ook een eiland dat zo heet. Verder beschrijft hij, dat het meer uiteindelijk weer verandert in een rivier die vervolgens normaal naar de zee vloeit. Het Flevomeer krijgt in de periode 790 – 1250 een verbinding met de Noordzee. Uit deze verbinding ontstaat een binnenzee. Deze heet Almere. Later is deze zee groter geworden en krijgt de naam Zuiderzee. Het is nu ook duidelijk waar de provincie en de stad Almere hun namen aan te danken hebben.

Flevoland blijf innoveren

Er is veel mogelijk in Flevoland. Door de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam en rest van de randstad, is Flevoland een gewilde plek voor bedrijven om zich te vestigen. Momenteel wordt er flink gepraat over de doorontwikkeling van Lelystad Airport. Flevoland blijft dus een provincie waar innovatie een belangrijke rol speelt.